ดร.แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี
ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

กิจกรรมยามเช้ากับสายชั้นอนุบาล

ประกาศอื่นๆ

ประกาศรับสมัครครูผู้สอนหลายตำแหน่งฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษเปิดรับสมัครครูผู้สอนสาขาต่างๆ เพื่อสอนในโรงเรียนในเครือข่ายของวิทยาลัย          โดยมี วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี, โรงเรียนจุลมณีสุรนารี ,โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง #รับสมัครครูหลายสาขา ดังนี้

วันที่ 5 กันยายน 2565

กิจกรรมยามเช้าระดับชั้นประถมศึกษา

กิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ก่อนกิจกรรมการเรียนในแต่ละวัน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมยามเช้ากับน้องอนุบาล

สะอาด สว่าง สงบ ฝึกสติ สร้างสมาธิให้เกิดปัญญา เริ่มพัฒนาตั้งแต่เยาว์วัย ชีวิตสดใส สงบร่มเย็น

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565