ดร.แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี
ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนจุลมณีสุรนารี

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

การประชุมสัมนาเครือข่ายจุลมณี วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวจุลมณีศรีสะเกษ

การประชุมสัมนาเครือข่ายจุลมณี
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ 2566
ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวจุลมณีศรีสะเกษ
นำโดย ดร.แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี
ประธานบริหารวิทยาลัยอาชีวจุลมณีศรีสะเกษ
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ
วิทยาลัยอาชีวะจุลมณีสุรนารี
โรงเรียนจุลมณีสุรนารี
โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง

เรื่องจัดตั้งสำนักงานขับเคลื่อนเครือข่าย สำนักคือ สำนึก องค์กรที่มีสำนึกอยู่เสมอ จะทำให้สำนักเจริญเติบโตและเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม ประเทศชาติ