นายสมพร เทพขันธ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ข้อมูลผู้อำนวยการ

ชื่อ-นามสกุล
นายสมพร เทพขันธ์

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ

ประวัติผู้อำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ : xxxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxxx@gmail.com