นายสมพร เทพขันธ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ รับสมัครครูผู้สอนจำนวนหลายอัตรา

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ รับสมัครครูผู้สอนจำนวนหลายอัตรา ดังนี้


1. วิชาเอก ภาษาไทย
2. วิชาเอกคณิตศาสตร์
3. วิชาเอกวิทยาศาสตร์
4. วิชาเอกภาษาอังกฤษ
5. วิชาเอกพลศึกษา
6. วิชาเอกดนตรี
7. วิชาเอกเกษตร
8. วิชาเอกประถมศึกษา
9. วิชาเอกปฐมวัย
!!ด่วนรับสมัครสาขาละ 1 ตำแหน่ง เท่านั้น
@รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565


สนใจ!! สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ หรือโทร 064-541-6546
หมายเหตุ!! โดยหลังจากสมัครแล้วจะมีการสอบสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียนเป็นลำดับไป วันเวลาทำการสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ดาวน์โหลดใบสมัครข้างล่าง

ประกาศอื่นๆ