ดร.แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี
ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ข้อมูลผู้อำนวยการ

ชื่อ-นามสกุล
ดร.แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี

ตำแหน่ง
ผู้รับใบอนุญาต

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง

ประวัติผู้อำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ : xxxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxxx@gmail.com