ดร.แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี
ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

สมัครเรียน

โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ✅ ชั้นเตรียมอนุบาล อายุ 2 ขวบ ✅ ชั้นอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 อายุ 3 - 5 ขวบ ✅ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ✅ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3