ดร.แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี
ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรมโรงเรียนอื่นๆ