ดร.แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี
ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนจุลมณีสุรนารี

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประกาศรับสมัครครูผู้สอนหลายตำแหน่ง

#รับสมัครครูผู้สอนหลายตำแหน่ง

#สามารถสอนตามวิทยาลัยและโรงเรียนสาขาได้

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษเปิดรับสมัครครูผู้สอนสาขาต่างๆ เพื่อสอนในโรงเรียนในเครือข่ายของวิทยาลัย

         โดยมี วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี, โรงเรียนจุลมณีสุรนารี ,โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง

#รับสมัครครูหลายสาขา ดังนี้

        #วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี

#รับสมัคร

            #ครูสาขาภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง

            #ครูสาขาคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง

            #ครูสาขาภาษาไทย 1 ตำแหน่ง

            #ครูสาขาบัญชี 1 ตำแหน่ง

https://www.mjs.ac.th/suranari/index.php

        #โรงเรียนจุลมณีสุรนารี

#รับสมัคร

        #เอกปฐมวัย 1 ตำแหน่ง

        #เอกประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง

        #เอกภาษาไทย 1 ตำแหน่ง

        #เอกภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง

https://www.mjs.ac.th/suranari/index.php

      #โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง

#รับสมัคร

      #ครูภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง

      #ครูภาษาไทย 2 ตำแหน่ง

      #วิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง

      #ครูคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง

https://www.mjs.ac.th/soengsang/index.php

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือสมัครได้ตามช่องทางติดต่อของวิทยาลัย

#facebook ,#เว็บไซด์ หรือ มือถือ 08 4984 5102, 08 9555 6040

แบบฟอร์มสมัครงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

https://forms.gle/eWdZA644MsiaHraj9

ไฟล์แนบเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร 1 (89.36 kb)

ดาวน์โหลดเอกสาร 2 (62.82 kb)

ดาวน์โหลดเอกสาร 3 (89.51 kb)

ดาวน์โหลดเอกสาร 4 (42.23 kb)

ประกาศอื่นๆ