นายสมพร เทพขันธ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประกาศ

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ รับสมัครครูผู้สอนจำนวนหลายอัตรา

โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ รับสมัครครูผู้สอนจำนวนหลายอัตรา ดังนี้ 1. วิชาเอก ภาษาไทย 2. วิชาเอกคณิตศาสตร์ 3. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 4. วิชาเอกภาษาอังกฤษ 5. วิชาเอกพลศึกษา 6. วิชาเอกดนตรี 7. วิชาเอกเกษตร 8. วิชาเอกประถมศึกษา 9. วิชาเอกปฐมวัย !!ด่วนรับสมัครสาขาละ 1 ตำแหน่ง เท่านั้น @รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565 สนใจ!! สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ หรือโทร 064-541-6546 หมายเหตุ!! โดยหลังจากสมัครแล้วจะมีการสอบสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียนเป็นลำดับไป วันเวลาทำการสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

วันที่ 1 มีนาคม 2565

ทั้งหมด 1 รายการ
1 / 1