ดร.แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี
ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

กิจกรรมยามเช้ากับน้องอนุบาล

ประกาศอื่นๆ

ประกาศรับสมัครครูผู้สอนหลายตำแหน่งฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษเปิดรับสมัครครูผู้สอนสาขาต่างๆ เพื่อสอนในโรงเรียนในเครือข่ายของวิทยาลัย          โดยมี วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี, โรงเรียนจุลมณีสุรนารี ,โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง #รับสมัครครูหลายสาขา ดังนี้

วันที่ 5 กันยายน 2565

กิจกรรมยามเช้ากับสายชั้นอนุบาล

เป็นการฝึกสติ สร้างสมาธิ ให้เกิดปัญญา เด็กจะเริ่มควบคุมการกระทำของตนเอง เด็กจะมีความมั่นใจที่จะเรียนรู้หรือลองทำสิ่งใหม่ๆและยังสามารถนำไปสู่การมีสมาธิจดจ่อตามวัยได้ในที่สุด

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมยามเช้าระดับชั้นประถมศึกษา

กิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ก่อนกิจกรรมการเรียนในแต่ละวัน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565