ดร.แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี
ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่แล้ววันนี้

ประชาสัมพันธ์อื่นๆ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสามเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบรูณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสามเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบรูณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ โรงเรียนจุลมณีสุรนารี โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

บุญมหาสังฆทาน สืบสานวัฒนธรรมอันดี ประเพณีชาวพุทธ ถวายพระภิกษุสงฆ์ 99 รูป

บุญมหาสังฆทาน สืบสานวัฒนธรรมอันดี ประเพณีชาวพุทธ ถวายพระภิกษุสงฆ์ 99 รูป 24 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง อยากสวยให้รักษาศีล อยากรวยให้หมั่นทำทาน อยากมีความสุขให้หมั่นเจริญภาวนา อยากเห็นผลทันตาให้ทำบุญครั้งนี้

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

ประกาศรับสมัครครูผู้สอน จำนวน 6 ตำแหน่ง

รับสมัครครูผู้สอน จำนวน 6 ตำแหน่ง #ครูภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง #ครูภาษาไทย 2 ตำแหน่ง #วิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง #ครูคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง

วันที่ 5 กันยายน 2565

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเป็นหนึ่งจุลมณีเสิงสาง

รับสมัครครูผู้สอน จำนวน 3 ตำแหน่ง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

สอบกลางภาค ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง

สอบกลางภาค ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฏาคม 2565

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง ณ วัดป่าศิริวันบรรพต ต.โนนมสมบรูณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565