ดร.แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี
ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประกาศรับสมัครครูผู้สอน จำนวน 6 ตำแหน่ง

#โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง

#รับสมัคร

#ครูภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง

#ครูภาษาไทย 2 ตำแหน่ง

#วิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง

#ครูคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง

https://www.mjs.ac.th/soengsang/index.php

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือสมัครได้ตามช่องทางติดต่อของวิทยาลัย

#facebook ,#เว็บไซด์ หรือ มือถือ 08 4984 5102, 08 9555 6040

แบบฟอร์มสมัครครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfo1EkTld5.../viewform...

 


 

ไฟล์แนบเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร 1 (62.82 kb)

ดาวน์โหลดเอกสาร 2 (42.23 kb)

ประชาสัมพันธ์อื่นๆ

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่แล้ววันนี้

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่แล้ววันนี้

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสามเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบรูณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสามเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบรูณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ โรงเรียนจุลมณีสุรนารี โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

บุญมหาสังฆทาน สืบสานวัฒนธรรมอันดี ประเพณีชาวพุทธ ถวายพระภิกษุสงฆ์ 99 รูป

บุญมหาสังฆทาน สืบสานวัฒนธรรมอันดี ประเพณีชาวพุทธ ถวายพระภิกษุสงฆ์ 99 รูป 24 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง อยากสวยให้รักษาศีล อยากรวยให้หมั่นทำทาน อยากมีความสุขให้หมั่นเจริญภาวนา อยากเห็นผลทันตาให้ทำบุญครั้งนี้

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเป็นหนึ่งจุลมณีเสิงสาง

รับสมัครครูผู้สอน จำนวน 3 ตำแหน่ง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

สอบกลางภาค ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง

สอบกลางภาค ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฏาคม 2565

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา โรงเรียนอนุบาลจุลมณีเสิงสาง ณ วัดป่าศิริวันบรรพต ต.โนนมสมบรูณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565