ดร.แม่ชีระเบียบ ถิรญาณี
ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนจุลมณีสุรนารี

สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

บุญมหาสังฆทานสืบสานวัฒนธรรมอันดีประเพณีชาวพุทธ

วันที่ 4 กันยายน 2566

บุญมหาสังฆทานสืบสานวัฒนธรรมอันดี

พระครูศรีวิริยาภรณ์ วัดบุละกอ เจ้าคณะอำเภอขามสะแกแสง ประธานฝ่ายสงฆ์

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี ขามสะแกแสง นครราชสีมา และ โรงเรียนจุลมณีสุรนารี อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

#มรรค ผล นิพพาน เกิดขึ้นกับจิต เริ่มจากการคิดจากศรัทธา โดยมีฐานบุญด้วยทาน ศีล ภาวนา เป็นธรรมขับเคลื่อน ขอให้บุญกฐินครั้งนี้เป็นสายธาร สายศรัทธา อันยิ่งใหญ่ให้ทุกท่านได้มรรค ผล นิพพาน ร่ำรวย สุขภาพแข็งแรงเป็นอัศจรรย์โดยพลันเทอญ สาธุ